και ο λογος μου και το κηρυγμα μου ουκ εν πειθοις ανθρωπινης σοφιας λογοις αλλ εν αποδειξει πνευματος και δυναμεως

And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom but in demonstration of the Spirit and of power

και ο λογος μου και το κηρυγμα μου ουκ εν πειθοις ανθρωπινης σοφιας λογοις αλλ εν αποδειξει πνευματος και δυναμεως

και ο λογος μου και το κηρυγμα μου ουκ εν πειθοις ανθρωπινης σοφιας λογοις αλλ εν αποδειξει πνευματος και δυναμεως

και ο λογος μου και το κηρυγμα μου ουκ εν πειθοις σοφιας λογοις αλλ εν αποδειξει πνευματος και δυναμεως

και ο λογος μου και το κηρυγμα μου ουκ εν {VAR1: πειθοις σοφιας λογοις } {VAR2: <πειθοις> σοφιας [λογοις] } αλλ εν αποδειξει πνευματος και δυναμεως


BibleBrowser.com