ει τινος το εργον μενει-- verb: future active indicative: third person singular ο" target="_self">
If any man's work abide which he hath built thereupon he shall receive a reward

ει τινος το εργον μενει ο εποικοδομησεν μισθον ληψεται

ει τινος το εργον μενει ο επωκοδομησεν μισθον ληψεται

ει τινος το εργον μενει ο εποικοδομησεν μισθον λημψεται

ει τινος το εργον μενει ο εποικοδομησεν μισθον λημψεται


BibleBrowser.com