ουκ οιδατε οτι ναος θεου εστε και το πνευμα του θεου οικει εν υμιν

Know ye not that ye are the temple of God and that the Spirit of God dwelleth in you

ουκ οιδατε οτι ναος θεου εστε και το πνευμα του θεου οικει εν υμιν

ουκ οιδατε οτι ναος θεου εστε και το πνευμα του θεου οικει εν υμιν

ουκ οιδατε οτι ναος θεου εστε και το πνευμα του θεου οικει εν υμιν

ουκ οιδατε οτι ναος θεου εστε και το πνευμα του θεου {VAR1: εν υμιν οικει } {VAR2: οικει εν υμιν }


BibleBrowser.com