εγω εφυτευσα απολλως εποτισεν αλλ ο θεος ηυξανεν

I have planted Apollos watered but God gave the increase

εγω εφυτευσα απολλως εποτισεν αλλ ο θεος ηυξανεν

εγω εφυτευσα απολλως εποτισεν αλλ ο θεος ηυξανεν

εγω εφυτευσα απολλως εποτισεν αλλα ο θεος ηυξανεν

εγω εφυτευσα απολλως εποτισεν αλλα ο θεος ηυξανεν


BibleBrowser.com