θεου γαρ εσμεν συνεργοι θεου γεωργιον θεου οικοδομη εστε

For we are labourers together with God ye are God's husbandry ye are God's building

θεου γαρ εσμεν συνεργοι θεου γεωργιον θεου οικοδομη εστε

θεου γαρ εσμεν συνεργοι θεου γεωργιον θεου οικοδομη εστε

θεου γαρ εσμεν συνεργοι θεου γεωργιον θεου οικοδομη εστε

θεου γαρ εσμεν συνεργοι θεου γεωργιον θεου οικοδομη εστε


BibleBrowser.com