παρακαλω ουν υμας μιμηται μου γινεσθε

Wherefore I beseech you be ye followers of me

παρακαλω ουν υμας μιμηται μου γινεσθε

παρακαλω ουν υμας μιμηται μου γινεσθε

παρακαλω ουν υμας μιμηται μου γινεσθε

παρακαλω ουν υμας μιμηται μου γινεσθε


BibleBrowser.com