ως μη ερχομενου δε μου προς υμας εφυσιωθησαν τινες

Now some are puffed up as though I would not come to you

ως μη ερχομενου δε μου προς υμας εφυσιωθησαν τινες

ως μη ερχομενου δε μου προς υμας εφυσιωθησαν τινες

ως μη ερχομενου δε μου προς υμας εφυσιωθησαν τινες

ως μη ερχομενου δε μου προς υμας εφυσιωθησαν τινες


BibleBrowser.com