ο δε λοιπον ζητειται εν τοις οικονομοις ινα πιστος τις ευρεθη

+__ Moreover it is required in stewards that a man be found faithful

ο δε λοιπον ζητειται εν τοις οικονομοις ινα πιστος τις ευρεθη

ο δε λοιπον ζητειται εν τοις οικονομοις ινα πιστος τις ευρεθη

ωδε λοιπον ζητειται εν τοις οικονομοις ινα πιστος τις ευρεθη

ωδε λοιπον ζητειται εν τοις οικονομοις ινα πιστος τις ευρεθη


BibleBrowser.com