τι γαρ μοι και τους εξω κρινειν ουχι τους εσω υμεις κρινετε

For what have I to do to judge them also that are without do not ye judge them that are within

τι γαρ μοι και τους εξω κρινειν ουχι τους εσω υμεις κρινετε

τι γαρ μοι και τους εξω κρινειν ουχι τους εσω υμεις κρινετε

τι γαρ μοι τους εξω κρινειν ουχι τους εσω υμεις κρινετε

τι γαρ μοι τους εξω κρινειν ουχι τους εσω υμεις κρινετε


BibleBrowser.com