τους δε εξω ο θεος κρινει-- verb: present active indicative: third person singular και" target="_self">
But them that are without God judgeth Therefore put away from among yourselves that wicked person

τους δε εξω ο θεος κρινει και εξαρειτε τον πονηρον εξ υμων αυτων

τους δε εξω ο θεος κρινει και εξαρειτε τον πονηρον εξ υμων αυτων

τους δε εξω ο θεος κρινει εξαρατε τον πονηρον εξ υμων αυτων

τους δε εξω ο θεος κρινει εξαρατε τον πονηρον εξ υμων αυτων


BibleBrowser.com