ο δε θεος και τον κυριον ηγειρεν και ημας εξεγερει δια της δυναμεως αυτου

And God hath both raised up the Lord and will also raise up us by his own power

ο δε θεος και τον κυριον ηγειρεν και ημας εξεγερει δια της δυναμεως αυτου

ο δε θεος και τον κυριον ηγειρεν και ημας εξεγερει δια της δυναμεως αυτου

ο δε θεος και τον κυριον ηγειρεν και ημας εξεγερει δια της δυναμεως αυτου

ο δε θεος και τον κυριον ηγειρεν και ημας εξεγερει δια της δυναμεως αυτου


BibleBrowser.com