ουκ οιδατε οτι αγγελους κρινουμεν μητι γε βιωτικα

Know ye not that we shall judge angels how much more +__ things that pertain to this life

ουκ οιδατε οτι αγγελους κρινουμεν μητι γε βιωτικα

ουκ οιδατε οτι αγγελους κρινουμεν μητι γε βιωτικα

ουκ οιδατε οτι αγγελους κρινουμεν μητιγε βιωτικα

ουκ οιδατε οτι αγγελους κρινουμεν μητι γε βιωτικα


BibleBrowser.com