αλλα αδελφος μετα αδελφου κρινεται και τουτο επι απιστων

But brother goeth to law with brother and that before the unbelievers

αλλα αδελφος μετα αδελφου κρινεται και τουτο επι απιστων

αλλα αδελφος μετα αδελφου κρινεται και τουτο επι απιστων

αλλα αδελφος μετα αδελφου κρινεται και τουτο επι απιστων

αλλα αδελφος μετα αδελφου κρινεται και τουτο επι απιστων


BibleBrowser.com