αλλα υμεις αδικειτε και αποστερειτε και ταυτα αδελφους

Nay ye do wrong and defraud and that your brethren

αλλα υμεις αδικειτε και αποστερειτε και ταυτα αδελφους

αλλα υμεις αδικειτε και αποστερειτε και ταυτα αδελφους

αλλα υμεις αδικειτε και αποστερειτε και τουτο αδελφους

αλλα υμεις αδικειτε και αποστερειτε και τουτο αδελφους


BibleBrowser.com