περι δε ων εγραψατε μοι καλον ανθρωπω γυναικος μη απτεσθαι

Now concerning the things whereof ye wrote unto me It is good for a man not to touch a woman

περι δε ων εγραψατε μοι καλον ανθρωπω γυναικος μη απτεσθαι

περι δε ων εγραψατε μοι καλον ανθρωπω γυναικος μη απτεσθαι

περι δε ων εγραψατε καλον ανθρωπω γυναικος μη απτεσθαι

περι δε ων εγραψατε καλον ανθρωπω γυναικος μη απτεσθαι


BibleBrowser.com