εκαστος εν ω εκληθη αδελφοι εν τουτω μενετω παρα θεω

Brethren let every man wherein +__ he is called therein +__ abide with God

εκαστος εν ω εκληθη αδελφοι εν τουτω μενετω παρα θεω

εκαστος εν ω εκληθη αδελφοι εν τουτω μενετω παρα τω θεω

εκαστος εν ω εκληθη αδελφοι εν τουτω μενετω παρα θεω

εκαστος εν ω εκληθη αδελφοι εν τουτω μενετω παρα θεω


BibleBrowser.com