και απολειται ο ασθενων αδελφος επι τη ση γνωσει δι ον χριστος απεθανεν

And through thy knowledge shall the weak brother perish for whom Christ died

και απολειται ο ασθενων αδελφος επι τη ση γνωσει δι ον χριστος απεθανεν

και απολειται ο ασθενων αδελφος επι τη ση γνωσει δι ον χριστος απεθανεν

απολλυται γαρ ο ασθενων εν τη ση γνωσει ο αδελφος δι ον χριστος απεθανεν

απολλυται γαρ ο ασθενων εν τη ση γνωσει ο αδελφος δι ον χριστος απεθανεν


BibleBrowser.com