η μονος εγω και βαρναβας ουκ εχομεν εξουσιαν του μη εργαζεσθαι

Or I only and Barnabas have not we power to forbear working

η μονος εγω και βαρναβας ουκ εχομεν εξουσιαν του μη εργαζεσθαι

η μονος εγω και βαρναβας ουκ εχομεν εξουσιαν του μη εργαζεσθαι

η μονος εγω και βαρναβας ουκ εχομεν εξουσιαν μη εργαζεσθαι

η μονος εγω και βαρναβας ουκ εχομεν εξουσιαν μη εργαζεσθαι


BibleBrowser.com