μη κατα ανθρωπον ταυτα λαλω η ουχι και ο νομος ταυτα λεγει

Say I these things as +__ a man or saith not the law the same also

μη κατα ανθρωπον ταυτα λαλω η ουχι και ο νομος ταυτα λεγει

μη κατα ανθρωπον ταυτα λαλω η ουχι και ο νομος ταυτα λεγει

μη κατα ανθρωπον ταυτα λαλω η και ο νομος ταυτα ου λεγει

μη κατα ανθρωπον ταυτα λαλω η και ο νομος ταυτα ου λεγει


BibleBrowser.com