εν γαρ τω μωυσεως νομω γεγραπται ου φιμωσεις βουν αλοωντα μη των βοων μελει τω θεω

For it is written in the law of Moses Thou shalt not muzzle the mouth of the ox that treadeth out the corn Doth God take care for oxen

εν γαρ τω μωυσεως νομω γεγραπται ου φιμωσεις βουν αλοωντα μη των βοων μελει τω θεω

εν γαρ τω μωσεως νομω γεγραπται ου φιμωσεις βουν αλοωντα μη των βοων μελει τω θεω

εν γαρ τω μωυσεως νομω γεγραπται ου κημωσεις βουν αλοωντα μη των βοων μελει τω θεω

εν γαρ τω μωυσεως νομω γεγραπται ου {VAR1: φιμωσεις } {VAR2: κημωσεις } βουν αλοωντα μη των βοων μελει τω θεω


BibleBrowser.com