ο αγαπων τον αδελφον αυτου εν τω φωτι μενει και σκανδαλον εν αυτω ουκ εστιν

He that loveth his brother abideth in the light and there is none occasion of stumbling in him

ο αγαπων τον αδελφον αυτου εν τω φωτι μενει και σκανδαλον εν αυτω ουκ εστιν

ο αγαπων τον αδελφον αυτου εν τω φωτι μενει και σκανδαλον εν αυτω ουκ εστιν

ο αγαπων τον αδελφον αυτου εν τω φωτι μενει και σκανδαλον ουκ εστιν εν αυτω

ο αγαπων τον αδελφον αυτου εν τω φωτι μενει και σκανδαλον εν αυτω ουκ εστιν


BibleBrowser.com