πας ο αρνουμενος τον υιον ουδε τον πατερα εχει

Whosoever denieth the Son the same hath not the Father buthe that acknowledgeth the Son hath the Father also

πας ο αρνουμενος τον υιον ουδε τον πατερα εχει

πας ο αρνουμενος τον υιον ουδε τον πατερα εχει {VAR2: ο ομολογων τον υιον και τον πατερα εχει }

πας ο αρνουμενος τον υιον ουδε τον πατερα εχει ο ομολογων τον υιον και τον πατερα εχει

πας ο αρνουμενος τον υιον ουδε τον πατερα εχει ο ομολογων τον υιον και τον πατερα εχει


BibleBrowser.com