εαν ειδητε οτι δικαιος εστιν γινωσκετε οτι πας ο ποιων την δικαιοσυνην εξ αυτου γεγεννηται

If ye know that he is righteous ye know that every one that doeth righteousness is born of him

εαν ειδητε οτι δικαιος εστιν γινωσκετε οτι πας ο ποιων την δικαιοσυνην εξ αυτου γεγεννηται

εαν ειδητε οτι δικαιος εστιν γινωσκετε οτι πας ο ποιων την δικαιοσυνην εξ αυτου γεγεννηται

εαν ειδητε οτι δικαιος εστιν γινωσκετε οτι και πας ο ποιων την δικαιοσυνην εξ αυτου γεγεννηται

εαν ειδητε οτι δικαιος εστιν γινωσκετε οτι {VAR2: και } πας ο ποιων την δικαιοσυνην εξ αυτου γεγεννηται


BibleBrowser.com