μη θαυμαζετε αδελφοι μου ει μισει υμας ο κοσμος

Marvel not my brethren if the world hate you

μη θαυμαζετε αδελφοι μου ει μισει υμας ο κοσμος

μη θαυμαζετε αδελφοι μου ει μισει υμας ο κοσμος

και μη θαυμαζετε αδελφοι ει μισει υμας ο κοσμος

{VAR2: [και] } μη θαυμαζετε αδελφοι ει μισει υμας ο κοσμος


BibleBrowser.com