τεκνια μου μη αγαπωμεν λογω μηδε τη γλωσση αλλ εν εργω και αληθεια

My little children let us not love in word neither in tongue but in deed and in truth

τεκνια μου μη αγαπωμεν λογω μηδε τη γλωσση αλλ εν εργω και αληθεια

τεκνια μου μη αγαπωμεν λογω μηδε γλωσση αλλ εργω και αληθεια

τεκνια μη αγαπωμεν λογω μηδε τη γλωσση αλλα εν εργω και αληθεια

τεκνια μη αγαπωμεν λογω μηδε τη γλωσση αλλα εν εργω και αληθεια


BibleBrowser.com