αγαπητοι εαν η καρδια ημων μη καταγινωσκη ημων παρρησιαν εχομεν προς τον θεον

Beloved if our heart condemn us not then have we confidence toward God

αγαπητοι εαν η καρδια ημων μη καταγινωσκη ημων παρρησιαν εχομεν προς τον θεον

αγαπητοι εαν η καρδια ημων μη καταγινωσκη ημων παρρησιαν εχομεν προς τον θεον

αγαπητοι εαν η καρδια ημων μη καταγινωσκη ημων παρρησιαν εχομεν προς τον θεον

αγαπητοι εαν η καρδια {VAR2: [ημων] } μη καταγινωσκη παρρησιαν εχομεν προς τον θεον


BibleBrowser.com