ημεις αγαπωμεν-- verb: present active indicative: first person αυτον" target="_self">
We love him because he first loved us

ημεις αγαπωμεν αυτον οτι αυτος πρωτος ηγαπησεν ημας

ημεις αγαπωμεν αυτον οτι αυτος πρωτος ηγαπησεν ημας

ημεις αγαπωμεν οτι αυτος πρωτος ηγαπησεν ημας

ημεις αγαπωμεν οτι αυτος πρωτος ηγαπησεν ημας


BibleBrowser.com