τις εστιν ο νικων τον κοσμον ει μη ο πιστευων οτι ιησους εστιν ο υιος του θεου

Who is he that overcometh the world but he that believeth that Jesus is the Son of God

τις εστιν ο νικων τον κοσμον ει μη ο πιστευων οτι ιησους εστιν ο υιος του θεου

τις εστιν ο νικων τον κοσμον ει μη ο πιστευων οτι ιησους εστιν ο υιος του θεου

τις εστιν ο νικων τον κοσμον ει μη ο πιστευων οτι ιησους εστιν ο υιος του θεου

τις {VAR1: εστιν [δε] } {VAR2: [δε] εστιν } ο νικων τον κοσμον ει μη ο πιστευων οτι ιησους εστιν ο υιος του θεου


BibleBrowser.com