οτι τρεις εισιν οι μαρτυρουντες

For there are three that bear record in heaven the Father the Word and the Holy Ghost and these three are one

οτι τρεις εισιν οι μαρτυρουντες

οτι τρεις εισιν οι μαρτυρουντες εν τω ουρανω ο πατηρ ο λογος και το αγιον πνευμα και ουτοι οι τρεις εν εισιν

οτι τρεις εισιν οι μαρτυρουντες

οτι τρεις εισιν οι μαρτυρουντες


BibleBrowser.com