το πνευμα και το υδωρ και το αιμα και οι τρεις εις το εν εισιν

And there are three that bear witness in earth the Spirit and the water and the blood and these three agree in one

το πνευμα και το υδωρ και το αιμα και οι τρεις εις το εν εισιν

και τρεις εισιν οι μαρτυρουντες εν τη γη το πνευμα και το υδωρ και το αιμα και οι τρεις εις το εν εισιν

το πνευμα και το υδωρ και το αιμα και οι τρεις εις το εν εισιν

το πνευμα και το υδωρ και το αιμα και οι τρεις εις το εν εισιν


BibleBrowser.com