αλλα τιμιω αιματι ως αμνου αμωμου και ασπιλου χριστου

But with the precious blood of Christ as of a lamb without blemish and without spot

αλλα τιμιω αιματι ως αμνου αμωμου και ασπιλου χριστου

αλλα τιμιω αιματι ως αμνου αμωμου και ασπιλου χριστου

αλλα τιμιω αιματι ως αμνου αμωμου και ασπιλου χριστου

αλλα τιμιω αιματι ως αμνου αμωμου και ασπιλου χριστου


BibleBrowser.com