εν ω αγαλλιασθε ολιγον αρτι ει δεον εστιν λυπηθεντες εν ποικιλοις πειρασμοις

Wherein +__ ye greatly rejoice though now for a season if need be ye are in heaviness through manifold temptations

εν ω αγαλλιασθε ολιγον αρτι ει δεον εστιν λυπηθεντες εν ποικιλοις πειρασμοις

εν ω αγαλλιασθε ολιγον αρτι ει δεον εστιν λυπηθεντες εν ποικιλοις πειρασμοις

εν ω αγαλλιασθε ολιγον αρτι ει δεον λυπηθεντες εν ποικιλοις πειρασμοις

εν ω αγαλλιασθε ολιγον αρτι ει δεον {VAR2: [εστιν] } λυπηθεντες εν ποικιλοις πειρασμοις


BibleBrowser.com