ον ουκ ειδοτες αγαπατε εις ον αρτι μη ορωντες πιστευοντες δε αγαλλιασθε χαρα ανεκλαλητω και δεδοξασμενη

Whom having not seen ye love in whom though now ye see him not yet believing ye rejoice with joy unspeakable and full of glory

ον ουκ ειδοτες αγαπατε εις ον αρτι μη ορωντες πιστευοντες δε αγαλλιασθε χαρα ανεκλαλητω και δεδοξασμενη

ον ουκ {VAR1: ειδοτες } {VAR2: ιδοντες } αγαπατε εις ον αρτι μη ορωντες πιστευοντες δε αγαλλιασθε χαρα ανεκλαλητω και δεδοξασμενη

ον ουκ ιδοντες αγαπατε εις ον αρτι μη ορωντες πιστευοντες δε αγαλλιασθε χαρα ανεκλαλητω και δεδοξασμενη

ον ουκ ιδοντες αγαπατε εις ον αρτι μη ορωντες πιστευοντες δε {VAR1: αγαλλιατε } {VAR2: αγαλλιασθε } χαρα ανεκλαλητω και δεδοξασμενη


BibleBrowser.com