και τις ο κακωσων υμας εαν του αγαθου μιμηται γενησθε

And who is he that will harm you if ye be followers of that which is good

και τις ο κακωσων υμας εαν του αγαθου μιμηται γενησθε

και τις ο κακωσων υμας εαν του αγαθου μιμηται γενησθε

και τις ο κακωσων υμας εαν του αγαθου ζηλωται γενησθε

και τις ο κακωσων υμας εαν του αγαθου ζηλωται γενησθε


BibleBrowser.com