εποπτευσαντες την εν φοβω αγνην αναστροφην υμων

While they behold your chaste conversation coupled with fear

εποπτευσαντες την εν φοβω αγνην αναστροφην υμων

εποπτευσαντες την εν φοβω αγνην αναστροφην υμων

εποπτευσαντες την εν φοβω αγνην αναστροφην υμων

εποπτευσαντες την εν φοβω αγνην αναστροφην υμων


BibleBrowser.com