οι αποδωσουσιν λογον τω ετοιμως εχοντι κριναι ζωντας και νεκρους

Who shall give account to him that is ready to judge the quick and the dead

οι αποδωσουσιν λογον τω ετοιμως εχοντι κριναι ζωντας και νεκρους

οι αποδωσουσιν λογον τω ετοιμως εχοντι κριναι ζωντας και νεκρους

οι αποδωσουσιν λογον τω ετοιμως εχοντι κριναι ζωντας και νεκρους

οι αποδωσουσιν λογον τω ετοιμως {VAR1: κρινοντι } {VAR2: εχοντι κριναι } ζωντας και νεκρους


BibleBrowser.com