παντων δε το τελος ηγγικεν σωφρονησατε ουν και νηψατε εις τας προσευχας

But the end of all things is at hand be ye therefore sober and watch unto prayer

παντων δε το τελος ηγγικεν σωφρονησατε ουν και νηψατε εις τας προσευχας

παντων δε το τελος ηγγικεν σωφρονησατε ουν και νηψατε εις τας προσευχας

παντων δε το τελος ηγγικεν σωφρονησατε ουν και νηψατε εις προσευχας

παντων δε το τελος ηγγικεν σωφρονησατε ουν και νηψατε εις προσευχας


BibleBrowser.com