φιλοξενοι εις αλληλους ανευ γογγυσμων

Use hospitality one to another +__ without grudging

φιλοξενοι εις αλληλους ανευ γογγυσμων

φιλοξενοι εις αλληλους ανευ γογγυσμων

φιλοξενοι εις αλληλους ανευ γογγυσμου

φιλοξενοι εις αλληλους ανευ γογγυσμου


BibleBrowser.com