ασπαζεται υμας η εν βαβυλωνι συνεκλεκτη και μαρκος ο υιος μου

The church that is at Babylon elected together with you saluteth you and so doth Marcus my son

ασπαζεται υμας η εν βαβυλωνι συνεκλεκτη και μαρκος ο υιος μου

ασπαζεται υμας η εν βαβυλωνι συνεκλεκτη και μαρκος ο υιος μου

ασπαζεται υμας η εν βαβυλωνι συνεκλεκτη και μαρκος ο υιος μου

ασπαζεται υμας η εν βαβυλωνι συνεκλεκτη και μαρκος ο υιος μου


BibleBrowser.com