ποιμανατε το εν υμιν ποιμνιον του θεου επισκοπουντες μη αναγκαστως αλλ εκουσιως μηδε αισχροκερδως αλλα προθυμως

Feed the flock of God which is among you taking the oversight thereof not by constraint but willingly not for filthy lucre but of a ready mind

ποιμανατε το εν υμιν ποιμνιον του θεου επισκοπουντες μη αναγκαστως αλλ εκουσιως μηδε αισχροκερδως αλλα προθυμως

ποιμανατε το εν υμιν ποιμνιον του θεου επισκοπουντες μη αναγκαστως αλλ εκουσιως μηδε αισχροκερδως αλλα προθυμως

ποιμανατε το εν υμιν ποιμνιον του θεου μη αναγκαστως αλλα εκουσιως κατα θεον μηδε αισχροκερδως αλλα προθυμως

ποιμανατε το εν υμιν ποιμνιον του θεου {VAR2: [επισκοπουντες] } μη αναγκαστως αλλα εκουσιως {VAR2: κατα θεον } μηδε αισχροκερδως αλλα προθυμως


BibleBrowser.com