πασαν την μεριμναν υμων επιρριψαντες επ αυτον οτι αυτω μελει περι υμων

Casting all your care upon him for he careth for you

πασαν την μεριμναν υμων επιρριψαντες επ αυτον οτι αυτω μελει περι υμων

πασαν την μεριμναν υμων επιρριψαντες επ αυτον οτι αυτω μελει περι υμων

πασαν την μεριμναν υμων επιριψαντες επ αυτον οτι αυτω μελει περι υμων

πασαν την μεριμναν υμων επιριψαντες επ αυτον οτι αυτω μελει περι υμων


BibleBrowser.com