ω αντιστητε στερεοι τη πιστει ειδοτες τα αυτα των παθηματων τη εν κοσμω υμων αδελφοτητι επιτελεισθαι

Whom resist stedfast in the faith knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world

ω αντιστητε στερεοι τη πιστει ειδοτες τα αυτα των παθηματων τη εν κοσμω υμων αδελφοτητι επιτελεισθαι

ω αντιστητε στερεοι τη πιστει ειδοτες τα αυτα των παθηματων τη εν κοσμω υμων αδελφοτητι επιτελεισθαι

ω αντιστητε στερεοι τη πιστει ειδοτες τα αυτα των παθηματων τη εν τω κοσμω υμων αδελφοτητι επιτελεισθαι

ω αντιστητε στερεοι τη πιστει ειδοτες τα αυτα των παθηματων τη εν {VAR1: τω } {VAR2: [τω] } κοσμω υμων αδελφοτητι επιτελεισθαι


BibleBrowser.com