ειδοτες αδελφοι ηγαπημενοι υπο θεου την εκλογην υμων

Knowing brethren beloved your election of God

ειδοτες αδελφοι ηγαπημενοι υπο θεου την εκλογην υμων

ειδοτες αδελφοι ηγαπημενοι υπο θεου την εκλογην υμων

ειδοτες αδελφοι ηγαπημενοι υπο του θεου την εκλογην υμων

ειδοτες αδελφοι ηγαπημενοι υπο [του] θεου την εκλογην υμων


BibleBrowser.com