διο μηκετι στεγοντες ευδοκησαμεν καταλειφθηναι εν αθηναις μονοι

Wherefore when we could no longer forbear we thought it good to be left at Athens alone

διο μηκετι στεγοντες ευδοκησαμεν καταλειφθηναι εν αθηναις μονοι

διο μηκετι στεγοντες ευδοκησαμεν καταλειφθηναι εν αθηναις μονοι

διο μηκετι στεγοντες ευδοκησαμεν καταλειφθηναι εν αθηναις μονοι

διο μηκετι στεγοντες ευδοκησαμεν καταλειφθηναι εν αθηναις μονοι


BibleBrowser.com