οτι νυν ζωμεν εαν υμεις στηκετε εν κυριω

For now we live if ye stand fast in the Lord

οτι νυν ζωμεν εαν υμεις στηκετε εν κυριω

οτι νυν ζωμεν εαν υμεις στηκητε εν κυριω

οτι νυν ζωμεν εαν υμεις στηκετε εν κυριω

οτι νυν ζωμεν εαν υμεις στηκετε εν κυριω


BibleBrowser.com