οιδατε γαρ τινας παραγγελιας εδωκαμεν υμιν δια του κυριου ιησου

For ye know what commandments we gave you by the Lord Jesus

οιδατε γαρ τινας παραγγελιας εδωκαμεν υμιν δια του κυριου ιησου

οιδατε γαρ τινας παραγγελιας εδωκαμεν υμιν δια του κυριου ιησου

οιδατε γαρ τινας παραγγελιας εδωκαμεν υμιν δια του κυριου ιησου

οιδατε γαρ τινας παραγγελιας εδωκαμεν υμιν δια του κυριου ιησου


BibleBrowser.com