ειδεναι εκαστον υμων το εαυτου σκευος κτασθαι εν αγιασμω και τιμη

That every one of you should know how to possess his vessel in sanctification and honour

ειδεναι εκαστον υμων το εαυτου σκευος κτασθαι εν αγιασμω και τιμη

ειδεναι εκαστον υμων το εαυτου σκευος κτασθαι εν αγιασμω και τιμη

ειδεναι εκαστον υμων το εαυτου σκευος κτασθαι εν αγιασμω και τιμη

ειδεναι εκαστον υμων το εαυτου σκευος κτασθαι εν αγιασμω και τιμη


BibleBrowser.com