μη εν παθει επιθυμιας καθαπερ και τα εθνη τα μη ειδοτα τον θεον

Not in the lust of concupiscence even as the Gentiles which know not God

μη εν παθει επιθυμιας καθαπερ και τα εθνη τα μη ειδοτα τον θεον

μη εν παθει επιθυμιας καθαπερ και τα εθνη τα μη ειδοτα τον θεον

μη εν παθει επιθυμιας καθαπερ και τα εθνη τα μη ειδοτα τον θεον

μη εν παθει επιθυμιας καθαπερ και τα εθνη τα μη ειδοτα τον θεον


BibleBrowser.com