τοιγαρουν ο αθετων ουκ ανθρωπον αθετει αλλα τον θεον τον και δοντα το πνευμα αυτου το αγιον εις υμας

He therefore that despiseth despiseth not man but God who hath also given unto us his holy Spirit

τοιγαρουν ο αθετων ουκ ανθρωπον αθετει αλλα τον θεον τον και δοντα το πνευμα αυτου το αγιον εις υμας

τοιγαρουν ο αθετων ουκ ανθρωπον αθετει αλλα τον θεον τον και δοντα το πνευμα αυτου το αγιον εις ημας

τοιγαρουν ο αθετων ουκ ανθρωπον αθετει αλλα τον θεον τον και διδοντα το πνευμα αυτου το αγιον εις υμας

τοιγαρουν ο αθετων ουκ ανθρωπον αθετει αλλα τον θεον τον {VAR2: [και] } διδοντα το πνευμα αυτου το αγιον εις υμας


BibleBrowser.com