ορατε μη τις κακον αντι κακου τινι αποδω αλλα παντοτε το αγαθον διωκετε και εις αλληλους και εις παντας

See that none +__ render evil for evil unto any man but ever follow that which is good both among yourselves and to all men

ορατε μη τις κακον αντι κακου τινι αποδω αλλα παντοτε το αγαθον διωκετε και εις αλληλους και εις παντας

ορατε μη τις κακον αντι κακου τινι αποδω αλλα παντοτε το αγαθον διωκετε και εις αλληλους και εις παντας

ορατε μη τις κακον αντι κακου τινι αποδοι αλλα παντοτε το αγαθον διωκετε εις αλληλους και εις παντας

ορατε μη τις κακον αντι κακου τινι αποδω αλλα παντοτε το αγαθον διωκετε {VAR2: [και] } εις αλληλους και εις παντας


BibleBrowser.com